Monthly Archives :

april 2021

Fyra frågor till Karin Strömberg Ekström
Karin Strömberg Ekström Huge Bostäder Ab

Fyra frågor till Karin Strömberg Ekström

Karin Strömberg Ekström, vd Huge Bostäder AB 1. Gör Huge mest stambyte eller styckerumsrenovering, och i så fall varför? Enligt Karin Strömberg Ekström gör Huge Bostäder AB enbart stambytesprojekt, medan styckerumsrenoveringar bara görs om det uppstått någon skada. Enligt Karin Strömberg Ekström gör Huge Bostäder AB enbart stambytesprojekt, medan styckerumsrenoveringar bara görs om det uppstått…

read more
384 384 sinkadus