Monthly Archives :

juni 2021

Fyra frågor till Jonas Santonsson
Jonas Santonsson Fastighetschef Stena Fastigheter Malmö Ab

Fyra frågor till Jonas Santonsson

Jonas Santonsson, fastighetschef Stena Fastigheter Malmö AB 1. Hur säkerställer Stena Fastigheter att det ni renoverar är hållbart både ekonomiskt och miljömässigt? Stena Fastigheter är en långsiktig ägare och vi ställer tydliga krav vad gäller miljö, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande i våra upphandlingar. Alla leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners måste skriva på vår uppförandekod och alla…

read more
300 300 sinkadus