Monthly Archives :

december 2022

Tre frågor till Johan Björkman
Johan Björkman, Fastighetschef Kalixbostäder

Tre frågor till Johan Björkman

Johan Björkman, fastighetschef Kalixbostäder 1. Gör Kalixbostäder mest stambyte eller styckerumsrenovering, och i så fall varför? Uteslutande stamrenovering. 2. Hur viktig är hyresgästens upplevelse för Kalixbostäder? Hur ser ni på möjligheten till kvarboende? Väldigt viktig.  Vi har provat med kvarboende men föredrar att renovera i tomma lägenheter. 3. Hur säkerställer Kalixbostäder att det ni renoverar…

read more
174 174 rickard
Fyra frågor till Birger Eklund
Birger Eklund, Säterbostäder Ab

Fyra frågor till Birger Eklund

Birger Eklund, projektchef Säterbostäder AB 1. Gör Säterbostäder AB mest stambyte eller styckerumsrenovering, och i så fall varför? Säterbostäder utför partiella stambyten, ett trapphus i taget. Hyresgäster erbjuds evakueringslägenheter, en del hyresgäster ordnar eget tillfälligt boende. Säterbostäder har yrkesgrupp som är inarbetade med stambyten och utför jobbet effektivt. Kök byts ut alternativt renoveras i samband med…

read more
215 287 rickard
Ett komplett, hållbart stambyte – direkt i din telefon
Social Thumb

Ett komplett, hållbart stambyte – direkt i din telefon

SPIKE-appen är det senaste bidraget till en mer hållbar byggbransch. Läs mer om appen och våra andra byggstenar som ger mer kontroll i stambyten.

read more
1200 744 rickard