Monthly Archives :

juni 2023

Fem frågor till Robert Brånn
Robert Brånn, Eskilstuna kommunfastigheter AB

Fem frågor till Robert Brånn

Robert Brånn, bygg och fastighetsutvecklingschef Eskilstuna Kommunfastigheter AB 1. Gör Eskilstuna Kommunfastigheter AB mest stambyte eller styckerumsrenovering, och i så fall varför? Stambyte, vi gör dock inte enbart stambyte då vi ofta tar med även fönster/tak/värme etc. det varierar lite från projekt till projekt. Vi ser också över energieffektiviseringar och att göra dem när vi ändå…

read more
930 952 rickard