Monthly Archives :

december 2023

Konsten att avropa ett helt stambyte
Containerpackning 800

Konsten att avropa ett helt stambyte

Vår ambition är att allmännyttiga beställare ska kunna ropa av ett helt stambyte genom HBV. Därför bjuder vi in till en digital träff om möjligheten till en inköpslösning av SPIKE-metoden för Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Mötet äger rum tisdagen den 16 januari 2024, kl. 13:00 på Teams. HBV deltar på mötet för att lyssna in medlemmarnas…

read more
800 693 rickard
En investering som står sig även i en högräntemiljö
Ann Skörvald, VD Boo mer AB

En investering som står sig även i en högräntemiljö

I dessa utmanande ekonomiska tider, där fastighetsägare navigerar genom en labyrint av höga räntor och krympande budgetar för investeringar och underhåll, framträder en kritisk fråga: Hur kan man fortsätta att driva lönsamma projekt utan att kompromissa med kvalitet och innovation? Svaret är Boomer – en revolution inom fastighetsrenovering. Vi passade på att ställa några frågor…

read more
500 500 rickard