Christopher Brandt

Christopher Brand om upphandlingar

När ska folk förstå att det faktiskt är skillnad på privat och offentlig upphandling?

Att jobba med offentligt respektive privata affärer har många likheter men precis lika många olikheter, vilket gör att det inte riktigt går att jämföra.

Den största skillnaden som finns, är inte som många tror upphandlingslagstiftningen, utan det är sättet att göra affärer. Vilket bland annat är öppenheten, tydligheten, synpunkterna och skyldigheten att tillvarata konkurrensen.

Nu tänker du säkert att det är precis likadant inom det privata? Ja, du har till viss del rätt, men bara att vara en myndighet skapar en försvårande omständighet som få förstår. Alla detaljer måste vara skriftligen och skötas av en mängd lagar och regler som inte bara är upphandling.

Även om en upphandling endast består av lägst pris så finns det mängder med kriterier och krav som sätter kvaliteten utifrån den kunskapen som myndigheten har.

Du som leverantör har uppgiften att finns kryphålen och skapa bästa affären på myndighetens misstag. Det är många gånger både tydligt och otydligt som skapar möjligheter.

Många leverantörer chansar och tror de kommer undan ett krav som ställts eller hämtar hem på överfakturering. Det fungerar bra så länge inte myndigheten noggrant följer upp och kontrollerar hela leveransen.

Hälsningar

Christopher Brand

Logotype Inköp och Upphandling

 

 

Tel: 070-443 29 89
E-post: brand@inkopupphandling.se
www.inkopupphandling.se

612 408 rickard