Ann Skörvald, VD Boo mer AB

En investering som står sig även i en högräntemiljö

I dessa utmanande ekonomiska tider, där fastighetsägare navigerar genom en labyrint av höga räntor och krympande budgetar för investeringar och underhåll, framträder en kritisk fråga: Hur kan man fortsätta att driva lönsamma projekt utan att kompromissa med kvalitet och innovation? Svaret är Boomer – en revolution inom fastighetsrenovering.

Vi passade på att ställa några frågor till Ann Skörvald, VD för Boo mer AB, företaget bakom konceptet, om varför Boomer är ett bra alternativ för fastighetsägare.

Varför är det viktigt att investera i lägenhetsrenoveringar nu?
Att vara statisk är inte ett alternativ i dagens dynamiska omvärld. Med en förvaltnings- och projektorganisation som ständigt strävar efter framsteg, är det avgörande att fokusera på projekt som inte bara genererar avkastning utan också katalyserar tillväxt och stärker intäkterna. Boomer är inte bara en tjänst; det är en strategisk partner som förstår dessa behov. En lägenhet som är ledig idag blir kanske tillgänglig först om tio år igen. Så det är lite nu eller aldrig när det kommer till successionsrenoveringar.

Hur säkerställer ni kostnadseffektiva renoveringar?
Underlag BoomerMed vårt djärva och innovativa angreppssätt, som har bevisats genom över 5000 framgångsrikt genomförda renoveringar, erbjuder Boomer en unik möjlighet. Vi omdefinierar spelet genom att optimera varje aspekt av renoveringsprocessen. Från logistik till utförande, vår metod är utformad för att maximera effektiviteten och minimera störningar, vilket resulterar i en större värdeökning på fastigheten.

Vad är det som gör er unika?
Vårt fokus är effektiva och hållbara renoveringar och vi lägger stora resurser på ständiga förbättringar av våra processer. Vår specialitet är att löpande renovera lediga lägenheter på ett sätt som inte bara är kostnadseffektivt, utan också extremt effektivt när det gäller tid och resurser. Detta innebär att en fastighetsägare kan fortsätta att investera i och utveckla sittfastighetsbestånd, även under tuffa ekonomiska förhållanden. Genom att välja Boomer blir fastighetsägaren inte bara en spelare i branschen, utan en vinnare.

Vem passar detta för?
Det korta svaret är så klart alla fastighetsägare med hyresrätter. Men vi fokuserar på fastighetsbolag med 1000 lägenheter och uppåt, eftersom det ger oss och kunden skalfördelar.

Boomer 500px

 

Vill du veta mer? Besök boomerrenovering.se eller ta kontakt med Ann Skörvald på ann.skorvald@boomerrenovering.se

500 500 rickard