Karin Strömberg Ekström Huge Bostäder Ab

Fyra frågor till Karin Strömberg Ekström

Karin Strömberg Ekström, vd Huge Bostäder AB

1. Gör Huge mest stambyte eller styckerumsrenovering, och i så fall varför?

Enligt Karin Strömberg Ekström gör Huge Bostäder AB enbart stambytesprojekt, medan styckerumsrenoveringar bara görs om det uppstått någon skada.

Enligt Karin Strömberg Ekström gör Huge Bostäder AB enbart stambytesprojekt, medan styckerumsrenoveringar bara görs om det uppstått någon skada. Som kommunalt fastighetsbolag har Huge som ägardirektiv också ett uppdrag att så långt det är möjligt begränsa hyreshöjningar, och eftersom Huge inte har mer än hyresgästens pengar att tillgå blir stambyten det mest ekonomiska förfarandet. Samtidigt är stor del av bostadsbeståndet äldre och Huge Bostäder AB gör en individuell bedömning av varje fastighet för att säkerställa att varje fastighet får ”rätt” renovering.

2. Hur viktig är hyresgästens upplevelse för Huge Bostäder AB? Hur ser ni på möjligheten till kvarboende?

Karin Strömberg Ekström framhåller att Huge lägger stor vikt vid boendeperspektivet. Tre personer arbetar idag enbart mot hyresgästerna i deras stambyten. Tidigare tillämpade Huge evakueringar, men det var inte bara en kostsam lösning, det resulterade också i att vissa hyresgäster valde att flytta, så nu jobbar de bara med kvarboende. För att störa hyresgästen så få gånger som möjligt tar Huge vara på stambytet för att uppdatera till nya standarder, t.ex. ny el eller att höja bänkskivan i köket.

3. Hur säkerställer Huge Bostäder AB att det ni renoverar är hållbart både ekonomiskt och miljömässigt?

Det står i Huges ägardirektiv att fastighetsbolaget ska vara hållbart, men samtidigt är styrelsen även mån om att det ska vara prisvärt, inte minst för hyresgästen. Detta kan tyckas vara ett dilemma. Men enligt Karin Strömberg Ekström är ett sätt att säkerställa både ekonomisk, miljömässig och samhällsmässig hållbarhet att fokusera på goda arbetsvillkor samt god projektledning och översikt i stambytesprojektet. Att renovera på rätt sätt, d.v.s. miljömässigt hållbart, har en prislapp, och Karin Strömberg Ekström menar att man inte får vara naiv och låta sig lockas av låga anbud.

4. Har du några goda exempel du gärna skulle se mer av 2030, när FN:s hållbarhetsmål ska vara uppnådda?

Utöver goda arbetsvillkor framhåller Karin Strömberg Ekström goda upphandlingar som ett viktigt steg mot ett hållbart byggande, även om det kostar lite mer. Ett annat gott exempel på hållbart hyresgästperspektiv är att kunna erbjuda tillval, vilket visat sig vara populärt bland hyresgästerna, samt att basera materialvalen i en livscykelanalys och erbjuda material som är långsiktigt hållbara, inte de som är billigast.

384 384 sinkadus