Containerpackning 800

Konsten att avropa ett helt stambyte

Vår ambition är att allmännyttiga beställare ska kunna ropa av ett helt stambyte genom HBV.

Därför bjuder vi in till en digital träff om möjligheten till en inköpslösning av SPIKE-metoden för Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Mötet äger rum tisdagen den 16 januari 2024, kl. 13:00 på Teams.

HBV deltar på mötet för att lyssna in medlemmarnas tankar, önskemål och intresse för att kunna upphandla kompletta stambyten.

Ville Gruner HBV

Ville Gruner, HBV.

För att förstå marknaden har HBV gärna dialog med både leverantörer och behovsägare. Detta skapar bästa förutsättningarna för en bra framtida affär.

– Ville Gruner, enhetschef för affärsutveckling på HBV.

Representanter för kommunala fastighetsbolag är välkomna att medverka. Önskar du vara med på mötet kan du anmäla dig här.

Välkommen!

800 693 rickard