Boverket

Revidering av Boverkets Byggregler

Peter Wipp

Peter Wipp, artikelförfattare.

De flesta som läser detta känner säkert redan till att det sedan en tid pågår en omfattande översyn av boverkets byggregler. Huvudsyftet är att förenkla, förtydliga och möjliggöra innovation och utveckling. Det är precis det som sektorn länge har efterfrågat. Boverket jobbar sig igenom regelverket kapitel för kapitel och tanken är att publicera nya regler allteftersom de blir klara. I somras gick remisstiden ut för det tunga avsnittet ”föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt om hushållning med vatten och avfall”.

Det är tydligt att förändring inte är enkel, även om den har efterfrågats. Enligt det nya förslaget flyttas ansvaret för kravställning på byggprodukter och byggsystem till branschorganisationer vilket säkert kan ha sina risker. RISE har i sitt remissvar lyft fram hur det kan gå till:

Att överlåta till branschorganisationer att ställa krav på byggprodukter och system är en mycket dålig idé som sannolikt kommer att leda till byggprodukter och system med lägre kvalitét och beständighet. Som exemplen kan nämnas att när en av branschorganisationerna följde den forskning som beskrev det olämpliga att bygga badrumsväggar innehållande kartongbeklädda gipsskivor. Man införde detta i sina regler. Då gjorde den andra branschorganisationer det motsatta och avstod från att följa de rön som forskningen hade kommit fram till om att det är olämpligt att bygga badrumsväggar innehållande kartongbeklädda gipsskivor. Detta ledde till att den förstnämnda branschorganisationen blev ”tvingad” av marknadskrafterna att ändra sitt ställningstagande och acceptera att badrumsväggar kan byggas av kartongbeklädda gipsskivor. Detta exempel ovan visar med all tydlighet att det är mycket olämpligt att låta branschstandarder eller branschregler ta över kravställningen på byggprodukter och system. Branschstandarder och branschregler är dock lämpliga till att ställa krav på utförande dvs. hur ett byggmoment skall utföras. Branschorganisationer är inte opartiska eller oberoende. En branschorganisation är alltid ägd och styrd av sina medlemmar och kommer alltid att sätta sina medlemmars önskemål i första rummet. Att med detta som bakgrund överlåta till branschorganisationer att ställa krav på byggprodukter och system är en riktigt dålig idé som vi med styrka vill avråda. Man kan verkligen tala om ”att sätta bocken till trädgårdsmästare.

Med SPIKE-metoden kombineras just olika branschkrav tillsammans med material och utförande, det för att kunna nå ett högt och jämnt slutresultat. Vårt mål är att fler ska kunna minska miljöbelastningen under så väl produktionsskedet som eftermarknaden. Vi är transparenta med vår process, du ska veta vad du får och det är lika för alla. För att kunna fortsätta med det behöver vi luta oss mot ett regelverk vars verkan minskar livscykelkostnaden, så vi kan lämna över till kommande generationer med gott samvete. Vilka nyckeltal ska vi lyfta fram för att det ska bli så?

Boverket

 

Läs mer om Boverkets förslag här.

2560 1706 rickard