Frågor & svar

Här får du svar på de vanligast ställda frågorna om oss, vår teknik och logistiken.

 • Tekniken fungerar i de allra flesta badrum, dock finns vissa begränsningar vad gäller ventilation och storlek.

 • Hela stambytet sker stamvis, det betyder att en stam (inklusive badrum) renoveras åt gången. Till en stam räknas alla de badrum som ligger ovanpå varandra, dessa delar vanligtvis på samma vatten- och avloppsstam och är därför lämpligt att göra samtidigt.

 • Till skillnad från traditionellt stambyte sker minimalt med bilningsarbete. Metoden bygger på att störande momenten reducerats kraftigt eller försvunnit helt. Vinsten är en bättre miljö för både dig som bor och för den som arbetar.

 • Vid traditionella stambyten är det oftast av vana att avflytta sin lägenhet. Det sker antingen till en evakueringslägenhet som fastighetsägaren ordnar eller så kanske du väljer att bo på landstället. Vi tänker istället att du kan bo kvar hemma – under tiden för stambytet går det att välja tillfälliga lösningar i nära anslutning för toa och dusch. I dessa utsatta lägen som ett stambyte utgör, är det viktigt att skapa största möjliga trygghet för dig, i ditt eget hem.

 • Det är viktigt att säkerställa att det finns tillräcklig ventilation i huset, mekanisk frånluft och godkänd OVK, (obligatorisk ventilationskontroll).

 • SPIKE-väggsystem är en så kallad luftad konstruktion där lägenhetens torra luft tas in genom en ventil i badrumsväggen (1.7 l/s vid 50 Pa undertryck), det är kopplat till badrummets befintliga frånluft och skapar då cirkulation. Luften leds genom golv och väggsystemets luftspalt, genom flödet byts luften och hindrar fukt att gå in i konstruktionen. Luftflödet fördelas på luftspalten och själva badrummet, det ansluts till befintlig frånluftskanalen där godkända flöden säkerställs.

 • Den luftade konstruktionen använder sig av samma torra luft från lägenheten som övrig frånluft. Skillnaden är att den mängden luft (1,7 l/s vid 50 Pa) tar vägen genom luftspalten i konstruktionen och skapar luftväxling. För att få balans för denna extra luftmängd kan flödet behöva justeras.

 • Små badrummet är inget hinder, dock finns krav på tillgänglighet som måste tas hänsyn till. Ett badrum på 1,9 x 1,7 m är inget problem.

 • SPIKE-väggsystem bygger ca. 40 mm på varje vägg. Det innebär en minskad golvyta på knappt 0,25 kvm i ett standardbadrum på 1,9 x 1,7 m.

 • Som ett första led kan dörren breddas och golvet anpassas utan insteg – här är förutsättningarna i projektet styrande. Tillgänglighetsanpassning görs utefter byggnades förutsättningar och måtten i rummet avgör nivån. Prata med oss eller samråd med experter på tillgänglighet för bästa lösning.

 • SPIKE-väggsystem är ett prefabricerat plåtregelsystem som byggs på plats, efter rummets mått. Väggsystemet monteras i lod med justerskruvar och förankras i rummets befintliga väggar. I snitt monteras systemet med 90 infästningspunkter, tillkommer gör handfat och tillgänglighetsanpassning dvs. platser som kräver extra stabilitet. När det är klart monteras våtrumskivor, tätskikt och ytskikt, precis som i ett vanligt badrum.

 • Stambytet sker med våtrumskassett, en modul som monteras i badrummet och som innehåller både vatten och avlopp. Med våtrumskassetten får vatten och avlopp ett nytt stamläge och ger funktion till samtliga tapp- och avloppsställen. I undertak ligger avloppsgrodan till golvbrunnen för lägenheten ovanför.

 • Golvet är ventilerat och utgörs av en Platonmatta som kopplas ihop med väggsystemets luftspalt. Platonmattan läggs ut på det gamla golvet eller, om golvet behövs bilas ut, på den nya ytan och kompletteras med Platon uppvik mot väggen som släpper upp luften i luftspalten. Nu kan det nya golvet gjutas med flytspackel och ger ett nytt fall mot brunnen, enligt gällande branschregler. Därefter monteras tätskikt med klinker eller om våtrumsmatta är valt. Golvet höjs med ca. 55 mm i ett standardrum, då är klinker inräknat.

 • Takets konstruktionen utgörs av pulverlackerade plåtkassetter, en självbärande konstruktion från vägg till väg och som vilar på vinkellister. Varje plåtkassett är 400 mm bred och är gipsförstärkt för att dämpa ljud och öka stabilitet, det levereras färdiglackerade i en vit kulörInstallationsutrymmet är 190mm (inklusive undertak) och rymmer avlopp, ventilation och vattenledningar. Höjden i ett standardrum är från 2.25 cm.

 • Genom att använde SPIKE-väggsystem minimeras arbetet med rivning, befintliga ytskikt lämnas intakta. Samtlig inredning plockas bort och i de fall det finns plastmatta tas den också bort.

 • Asbest kan finnas i både fix och fog samt i limmet för plastmattor. Vid konstaterande av asbest ersätts det arbetsmoment med infästning av SPIKE-väggsystem till att vara limmat, istället för skruv och plugg. Samtliga infästningspunkter på utsatt område ersätts med adaptrar som limmas på till exempel kaklet.

 • Systemet innebär en luftad konstruktion som torkar ut en eventuell fuktskada efter färdigt montage. Detta gör att evakueringstid och väntan för uttorkning uteblir helt.

 • Vi rekommenderar att limma eller använda annan, för ändamålet lämpad, lösning – att borra genom kakel och tätskiktet är, ur ett fuktsäkerhetsperspektiv, en ökad risk för fuktskada. Kontakta alltid fastighetsvärd för att fråga vad som gäller för ditt badrum.

 • Samtliga installationer i badrummet är inspektionsbara och tillgängliga. På det viset skapas ett enkelt Drift och Underhåll med en trygg eftermarknad. Ingående komponenter har reservdelar från kända tillverkare. Inga särskilda åtgärder behövs jämfört med ett vanligt badrum.

 • Gamla avloppsinstallationer gjuts igen och skapar ingen lukt i badrummet. Avlagringar och fettansamlingar torkar då ingen fukt tillskjuter.

Frågor & Svar Einstein Spike Metoden