Vårt koncept

Kompletta badrum som byggs utifrån en standardiserad process med fördefinierade moment och materialpaket. Det levereras i container och skickas dit du vill. Alla delar är kompatibla och noga utvalda för bästa resultat, både under och efter renoveringen.

Teknik

Tekniken är ett prefabricerat väggsystem med ett extra utrymme bakom väggar, tak och golv där torr luft passerar – en så kallad luftad konstruktion. Prefabricering är en enklare och snabbare väg till färdiga badrum. Systemet ersätter det vanliga rivningsarbetet och torktiderna i stambytet.

Möjligheten till inbyggda sensorer gör att du enkelt kan läsa av fuktnivån bakom tätskiktet.

SPIKE-metoden teknik

Logistik

Logistiken bygger på samordnad varudistribution, som innebär att komplett och kompatibelt material samlas, paketeras och körs ut från en och samma depå. Inköp, transport och leverans styrs genom centrallager för färre materielleveranser och minskad klimatpåverkan.

Leverans sker i en container, med färdiga paket för respektive arbetsmoment, i produktionsordning och märkt per lägenhet.

Holgers Container

Utförande

26 moment utgör hela stambytet. Varje badrum byggs på samma sätt utefter en fördefinierad momentordning, med tidplan och egenkontroller. Momenten finns samlade i en app att använda på plats ute i projektet.

SPIKE-appen

Fuktövervakning

Med tekniska lösningar inom fuktövervakning kan läckage upptäckas i ett tidigt skede. Genom trådlösa och aktiva microsensorer övervakas temperatur och fuktighet. Informationen skickas via en basstation och ger realtidsdata samt varningar för överskridna gränsvärden.
Mått 3d #2
Fuktsäkerhet Nätverk