Vinster med SPIKE-metoden

SPIKE-metoden erbjuder entreprenörer och fastighetsägare i hela Sverige en helhetslösning för färdiga, hållbara stambyten, på halva tiden av ett traditionellt stambyte.

För dig som fastighetsägare

Vi vill hjälpa dig att hålla nere kostnaden och få ut mesta möjliga värde i ditt kommande stambyte, det gäller både innan, under och efter renoveringen – vi benämner det som konsekvenskostnad, en livscykelanalys av värdet på varje investerad krona – det inkluderar den boende och miljön.

20% lägre kostnad

 • Fast pris på material och utförande.
 • Färdiga handlingar spar tid.
 • Inga överraskande kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA).

Stambyt med kvarboende

 • Utebliven hantering och kostnad för evakuering.
 • Mindre buller och störningar.
 • Lägre hyreskompensation och tidigare hyresintäkter.
 • Färre transporter i bostadsområdet.

Hållbara materialval

 • Material och produkter med låg livscykelkostnad (LCC).
 • Fullt tillgängliga installationer för en smidig eftermarknad.
 • Tillgång till alla produktdatablad samt drift & skötsel via Dokumentportalen.

För dig som entreprenör

Vi på SPIKE-metoden vet att det krävs mycket av en entreprenör att genomföra ett projekt. En vanlig effekt är att tiden lider och kostnaderna växer, är det dessutom flera projekt igång samtidigt kan det vara lätt att missa något när tempot måste vara högt – tidplan och budget behöver gå ihop.

Komplett byggbeskrivning

 • Färdiga bygghandlingar minskar uppstartskostnaden.
 • Tillgång till alla säkerhetsdatablad, drift & skötsel samt produktdatablad via Dokumentportalen.

Effektivare arbetssätt

 • Fler moment kan utföras av färre yrkesgrupper.
 • Monteringsanvisningen minskar antalet fel och tillbakagångar.
 • Med mindre folk på bygget kan du ha fler projekt samtidigt.
 • Mindre projektyta med containerförvaring.

Materialet när du behöver det

 • Komplett levererat material förhindrar stillestånd och forcering.
 • En leveranstidplan sätter planeringen för dina leveranser.